AkcióVásároljon most

A Beneo, s.r.o. (korlátolt felelősségű társaság)

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Beneo, s.r.o. (tovább – BENEO) Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.

A Beneo, s.r.o. Székhely: 925 92 Topoľnica, Hlavná 292, Szlovákia, Cjg. Szám: 45 414 742 ("BENEO") társaság, a www.csokolade-szokokut.hu internetes áruház üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot szigorúan bizalmasnak tart, és azokat a személyes adatkezelés területén érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az Ön személyes adatainak biztonsága számunkra prioritás. Ezért szentelünk kellő figyelmet a személyes adatok kezelésének és védelmének. A jelen tájékoztatóban szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy Önről milyen személyes adatok gyűjtése történik, és ezeket a továbbiakban miként használjuk fel.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek a Beneo, s.r.o. (Hlavná 292, 925 92 Topoľnica, Szlovákia, nyilvántartja a Nagyszombati Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 45414742; a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelő a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen internetes értékesítési szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 • Mint szolgáltató: Webglobe – Yegon, s.r.o., székhely Stará Prievozská 2, 821 09 Pozsony, Szlovákia Cjg szám: 36306444, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 59027/B,

 • Mint szolgáltató: Contabo GmbH, székhely Aschauer Strasse 32a, 81549 München, Németország, nyilvántartja a Müncheni Törvényszék Cégbirósága – nyilvántartási szám HRB 180722,

 • Csomagküldő: DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.

Kék szám: 06-40 / 100 – 373
Közvetlen telefonszám: (06 - 1) 501 – 6204
Fax: (06 - 1) 501 – 6214
E-mail: [email protected]
WEB oldal: www.dpd.hu
DPD központi telefonszáma: (06 - 1) 501 – 6200

ÁSZF: http://www.dpd.com/hu/home/aszf

 • Csomagküldő: TRANS-O-FLEX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.

Kék szám: +36 1 8 777 400

Közvetlen telefonszám: +36 1 8 777 400

Fax: +36 1 8 777 499
E-mail: [email protected]
WEB oldal: tofhungary.hu
Trans-o-flex központi telefonszáma: +36 1 8 777 400

ÁSZF: http://tofhungary.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf

 • Email és online chat ügyintézés és kapcsolattartás: Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Szlovákia, Cjg. Szám: 35 908 301, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 33895/B

 • Biztosítók, külső könyvvizsgálati, könyvelési cégek.

Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében kulső szolgáltatók lehetnek:

 • Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok. Amennyiben az érintett az USA illetve Kanadán kívül tartózkodik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok

 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Amerikai Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok leányvállalata.

3.    Az oldalunkon történő vásárlás, házhozszállítás, reklamációs ügyintézés

Az Adatkezelő az internetes oldalon történő vásárlás és házhozszállításhoz az alábbi személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási cím, a megrendelt áru adatai, illetve a fizetési adatok (számlaszám, fizetendő összeg, a fizetett összeg számláraírásának dátuma).

A reklamációs ügyintézéshez a fent említett adatokon kívül az alábbi személyi adatokat dolgozza fel: az ügyfél által megadott reklamált áru adatai.

Az itt említett személyi adatok feldolgozása nélkülözhetetlen a rendelések illetve reklamációk ügyintézéséhez illetve az Adatkezelő törvényes eljárásaihoz.

Az említett személyi adatokat az Adatkezelőn kívül az alábbi adatfeldolgozók kezelik:

 • Mint szolgáltató: Webglobe – Yegon, s.r.o., székhely Stará Prievozská 2, 821 09 Pozsony, Szlovákia Cjg szám: 36306444, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 59027/B,

 • Mint szolgáltató: Contabo GmbH, székhely Aschauer Strasse 32a, 81549 München, Németország, nyilvántartja a Müncheni Törvényszék Cégbirósága – nyilvántartási szám HRB 180722,

 • Csomagküldő: DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.

Kék szám: 06-40 / 100 – 373
Közvetlen telefonszám: (06 - 1) 501 – 6204
Fax: (06 - 1) 501 – 6214
E-mail: [email protected]
WEB oldal: www.dpd.hu
DPD központi telefonszáma: (06 - 1) 501 – 6200

ÁSZF: http://www.dpd.com/hu/home/aszf

 • Csomagküldő: TRANS-O-FLEX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.

Kék szám: +36 1 8 777 400

Közvetlen telefonszám: +36 1 8 777 400

Fax: +36 1 8 777 499
E-mail: [email protected]
WEB oldal: tofhungary.hu
Trans-o-flex központi telefonszáma: +36 1 8 777 400

ÁSZF: http://tofhungary.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf

 • Email és online chat ügyintézés és kapcsolattartás: Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Szlovákia, Cjg. Szám: 35 908 301, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 33895/B

 • Biztosítók, külső könyvvizsgálati, könyvelési cégek.


A 3. pontban említett személyi adatok adatkezelésének időtartama az adásvételi szerződés teljesítésének időtartama, illetve az értékesített árura vonatkozó jótállási időtartam.

4.    Regisztráció és weboldal üzemeltetés

Az Adatkezelő az internetes oldalon történő regisztráláshoz illetve a weboldal üzemeltetéséhez az alábbi személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási cím, a megrendelt áru adatai, fizetési adatok (számlaszám, fizetendő összeg, a fizetett összeg számláraírásának dátuma) illetve a múltban elküldött rendelések.

Az említett személyi adatokat az Adatkezelőn kívül az alábbi adatfeldolgozók kezelik:

 • Mint szolgáltató: Webglobe – Yegon, s.r.o., székhely Stará Prievozská 2, 821 09 Pozsony, Szlovákia Cjg szám: 36306444, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 59027/B,

A személyes adatok a regisztrációs időszak alatt kerülnek feldolgozásra.

5.    Telefonos, email, livechat ügyintézés és kapcsolati adatlap

Az Adatkezelő a az itt említett ügyintézéshez az alábbi személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási cím illetve a múltban elküldött rendelések.

Az Adatkezelő a LaDesk szolgáltatás által nyújt ügyintézést ügyfeleivel. A LaDesk szolgáltatás által az ügyflél valós időben kommunikálhat munkatársainkkal és azonnali ügyintézést biztosít. A LaDesk használatához egy olyan szkriptet használunk, amelyet a Quality Unit, s.r.o. szolgáltat az Adatkezelőnek. A parancsfájl alapinformációkat szolgáltat, például az IP-címet, e-mailt és a kommunikációt, amelyeket a felhasználó a szerver számára szolgáltat. A LaDesk biztosítja a felhasználói adatok helyes használatát és az összes GDPR szabályzatnak való megfelelést.

További információkért és a Quality Unit, s.r.o. (LaDesk) adatvédelmi szabályzatának megtekintéséért kérjük kattintson erre a linkre: https://www.ladesk.com/gdpr

Az említett személyi adatokat az Adatkezelőn kívül az alábbi adatfeldolgozók kezelik:

 • Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Szlovákia, Cjg. Szám: 35 908 301, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 33895/B

A személyes adatok feldolgozása a megvásárolt termékek jótállási ideje alatt történik.

6.    Ügyfél panaszok megoldása

Az Adatkezelő az itt említett panaszkezeléshez az alábbi személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási cím illetve a panaszban a vevő által megadott adatok.

Az említett személyi adatokat az Adatkezelőn kívül az alábbi adatfeldolgozók kezelik:

 • Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Szlovákia, Cjg. Szám: 35 908 301, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 33895/B

A személyi adatok feldolgozása a panasz megoldásáig tart.

7.    Vevői ügyintézés a Facebook-on keresztül

Amennyiben az érintett a Facebook-on keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, az adatkezelő a vevő Facebook adatlapjában lévő személyi adatokat dolgozza fel illetve azokat az adatokat, melyeket az érintett megad magáról a kommunikáció során.

Az említett személyi adatokat az Adatkezelőn kívül az alábbi adatfeldolgozó kezeli:

 • Facebook Ireland Ltd., székhely 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, és ez a vállalat a saját Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat: (https://www.facebook.com/policy.php).

 • Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Szlovákia, Cjg. Szám: 35 908 301, nyilvántartja a Pozsony I Törvényszék Cégbírósága – nyilvántartási szám: 33895/B

A személyes adatok feldolgozása az ügyfélszolgálat biztosításához szükséges idő alatt történik.

8. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazáshoz (névtelenítéssel)

Az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemet (névtelenítési funkcióval) az Adatkezelő weboldalán. A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. Webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedési információinak gyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között az oldalról látogató webhelyekről (az ún. Közvetítőről) adatokat gyűjt, arról, hogy milyen gyakran és mennyi ideig jelenik meg az aloldal. A webes elemzést elsősorban a webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költséghatékony elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

A Google Analytics használatával kapcsolatos webes elemzésekhez a BENEO a "_gat._anonymizeIp" szót használja. Az alkalmazás használatával a Google az érintett személyek IP-címét lerövidíti, és az Európai Unió valamely tagállamának vagy más szerződő államnak az Európai Gazdasági Térségről való hozzáférése során névteleníti.

A Google Analytics elemének célja a BENEO webhelyforgalmának elemzése. A Google felhasználja az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között a BENEO weboldalainak használatával és az online jelentések megjelenítésével, amelyek a BENEO webhelyein végzett tevékenységeket és egyéb weboldalak használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett személy IT rendszerében. Meghatározása az oldalunk a „Cookie szabályzat”-ban található. A cookie-beállításokkal a Google jogosult, hogy elemezze az Adatkezelő weboldalának használatát. Minden alkalommal, amikor az érintett személy megjeleníti bármelyik oldalunkat amelynek integrált része a Google Analytics, a böngésző automatikusan elküldi az adatokat a Google Analytics online hirdetési jutalék elszámolási céljára. Ez alatt a technikai folyamat alatt, a Google tudomást szerez például az érintett IP-címéről, amelyet a Google többek között a látogatók származási elemzésére használ.

A cookie-kat olyan személyes adatok tárolására használja, mint a hozzáférési idő, a hozzáférési hely, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és az érintett személy honlapjain tett látogatások gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor az érintett megnyitja a BENEO weboldalát, személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet-hozzáférés IP-címét, elküldi a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamatban gyűjtött személyes adatokat átruházhatja harmadik felekre.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy a cookie-kat a BENEO weboldalán keresztül, megfelelő böngészőbeállításokkal, melyekkel véglegesen elutasítja a cookiek használatát. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson fel az adott személy IT-rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már használatban lévő cookie-kat bármikor el lehet távolítani web böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az érintett személynek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által a BENEO weboldal használatával kapcsolatos adatgyűjtésre, valamint ezen adatok Google általi feldolgozására és az ilyen feldolgozás kizárására. Emiatt az érintettnek a következőket kell letöltenie:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ez a böngészőmodul a Google Analytics segítségével tájékoztatja a JavaScript-et, hogy a webhely látogatásainak minden adata nem kerül át a Google Analytics szolgáltatásba. A böngészõbővítmények telepítése a Google kifogásainak tekinthetõ. Ha az illető információs rendszere később törlődik, formázott vagy újonnan van telepítve, akkor az érintettnek újra le kell állítania a böngésző moduljait a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző modulját eltávolította az érintett személy vagy más személy, vagy kikapcsolta, újra telepítheti vagy újraaktiválhatja a böngésző moduljait.

További információk és releváns Google adatvédelmi rendelkezések a következő címen érhetők el:

A Google Analytics további magyarázata a következő címen található https://www.google.com/analytics/.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazáshoz

Ezen a webhelyen az Adatkezelő beépítette a Google Remarketing szolgáltatást. A Google remarketing egy olyan Google AdWords funkció, amely lehetővé teszi, hogy hirdetést olyan internetezők számára jelenítsen meg, akik korábban az Adatkezelő internetes oldalán tartózkodtak. A Google remarketing integrációja lehetővé teszi a BENEO számára egy felhasználóbarát hirdetést készíthessen, ezért releváns hirdetéseket jelenít meg az érdeklődő internetezők számára.

A Google Remarketing komponens üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

A Google remarketing célja, hogy releváns hirdetést jelenítsen meg érdeklődésének megfelelően. A BENEO Google Remarketing szolgáltatása lehetővé teszi, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Google hálózatán vagy más olyan weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználó (érintett személy) érdeklődéseinek.

A Google Remarketing cookie-t telepít fel az érintett személy informatikai rendszerében. A cookie-k meghatározását a BENEO weboldal Cookiek részében magyarázza. A sütik beállításával a Google lehetővé teszi, hogy a látogatót azonosítsa a webhely, ha olyan webhelyeket látogat meg, amelyek szintén tagjai a Google hirdetési hálózatának. Minden alkalommal, amikor előhívja azt a webhelyet, ahol a Google Remarketing szolgáltatás lett integrálva, az érintett böngészője automatikusan azonosítja a Google-al. A technikai folyamat során a Google olyan személyes adatokat szerez be, mint például az IP-cím vagy az érintett személy felhasználói viselkedése, amelyet a Google egy személyreszabott hirdetés megjelenítésére is felhasznál.

A cookie a személyes adatok tárolására szolgál, pl. az érintett személy által meglátogatott weboldalak. Minden alkalommal, amikor az érintett személy meglátogatja a BENEO weboldalát, a személyes adatokat - beleértve az érintett internetes hozzáférési pont IP címét is - a Google részére küldésre kerülnek az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamatban gyűjtött személyes adatokat átruházhatja harmadik felekre.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy a cookie-kat a BENEO weboldalán keresztül, megfelelő böngészőbeállításokkal, melyekkel véglegesen elutasítja a cookiek használatát. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson fel az adott személy IT-rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már használatban lévő cookie-kat bármikor el lehet távolítani web böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az érintett személynek lehetősége van kifogást emelni a Google Remarketing által a BENEO weboldal használatával kapcsolatos adatgyűjtésre, valamint ezen adatok Google általi feldolgozására és az ilyen feldolgozás kizárására. Ezért az érintett személynek meg kell nyitnia ezt a címet: www.google.com/settings/ads , és meg kell tennie a szükséges beállításokat az érintett személy által használt internetböngészőben.

A Google további magyarázata a következő címen található https://www.google.com/analytics/.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazáshoz

Ezen a weboldalon az Adatkezelő integrálta a Google+ -gombot a Google Inc. közösségi hálózatát.A szociális háló az internetes találkozás szociális helyszíne, egy olyan online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a virtuális térben való kommunikációt és interakciót. A szociális háló platformként szolgálhat a nézetek és a tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti információk nyújtását. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára magáncélú profilok létrehozását, fényképek feltöltését és barátságkérésekkel történő kommunikációt.

A Google+ komponens üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

Minden alkalommal, amikor az érintett személy megnyitja a BENEO által működtetett webhely egyik oldalát, és magában foglalja a Google+ -gombot, az internetes böngésző az érintett személy információs technológiájában automatikusan letölti a megfelelő Google+ -gombot a Google-nak a releváns Google+ gombelem segítségével. A technikai folyamat során a Google tájékoztatást kap a személy által meglátogatott webhelyről. A Google+ -ról részletesebb tájékoztatásért látogasson el a https://developers.google.com/+/ weboldalra.

Ha egy személy egyszerre jelentkezett be a Google+ -on, akkor a Google azonosítja az érintett személy által érintett weblap egyes aloldalait az érintett személy által a weboldalunkon minden egyes hívás során és a weboldalunkon való tartózkodása alatt. Ezt az információt a Google+ gombra kattintva gyűjti össze, és a Google a Google+ érintett felhasználójához (profiltulajdonos) rendel.

Ha az érintett személy rákattint a Google+ gombra, a Google hozzárendeli ezt az információt a Google+ felhasználói fiókhoz az érintett személy és személyes adatok tárolására. Google tárolja Google+ 1. ajánlást, és azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi összhangban feltételekkel.

A Google+ gomb segítségével a Google megkapja az adatokat, hogy az adott személy a BENEO webhelyét meglátogatta, amikor az érintett személy bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba weboldalunk hívása idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az adatalany kattint a Google+ gombra.

Ha az érintett személy nem kívánja elküldeni a Google számára a személyes adatait, akkor megakadályozhatja ezt a küldést a Google+ -ból való kijelentkezéssel az Adatkezelő BENEO weboldala megnyitása előtt.

A Google további információi és adatvédelmi rendelkezései a következő címen találhatók: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. További Google-linkeka Google+ -ról: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Adwords alkalmazáshoz

Az adatkezelő integrálta a Google AdWords-t komponenst ezen a weboldalon. A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Google keresési eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározott konkrét kulcsszavakat használjon, amelyek csak akkor jelennek meg hirdetései Google keresési eredményei után, ha egy felhasználó felkeresi a kulcsszóval kapcsolatos keresési eredményeket. A Google hirdetési hálózaton a hirdetések a releváns webhelyeken egy automatikus algoritmussal kerülnek felosztásra, figyelembe véve az előzőleg meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords komponens üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

A Google AdWords célja, hogy reklámozza weboldalunkat (az Adatkezelő weboldalát) a Google keresőmotorjainak eredményeiben, valamint harmadik fél hirdetéseinek megjelenítésével.

Ha az érintett személy egy Google hirdetésen keresztül kerül átirányításra a BENEO weboldalára, akkor konverziós cookie-t helyez el az érintett személy információtechnológiai rendszerében a Google-n keresztül. A cookie-k meghatározását a "Cookiek" részben találja meg. A konverziós cookie 30 nap elteltével lejár, és nem használható az érintett személy azonosítására. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie-kat használják annak ellenőrzésére, hogy bizonyos aloldalak, például az online bevásárlókosár előhívásra kerültek-e a weboldalunkon. A konverziós cookie révén a Google és a BENEO is eldöntheti, hogy az AdWords BENEO webhelye hirdetésére reagáló személy generált-e értékesítést vagy lemondta az áru megvásárlását.

A konverziós cookie segítségével gyűjtött adatokat és adatokat a Google a BENEO webhely forgalmi statisztikáinak létrehozására használja. Ezeket a látogatói statisztikákat használja annak megállapítására, hogy az AdWords hirdetés sikeres volt-e, valamint az AdWords hirdetések jövőbeli optimalizálása érdekében. Sem a BENEO, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintett személyt.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja, hogy cookie-kat állítson be a weboldalunkon a fentiek szerint, az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításait használva, így véglegesen elutasítva a cookie-beállításokat. Egy ilyen internetes böngésző beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen el a személy IT rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által létrehozott cookie bármikor törölhető internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintettnek lehetősége van a Google hirdetését kifogásolni. Ezért az érintett személynek ezen a címen www.google.com/settings/ads kell megtennie a szükséges beállításokat.

További információkért és a releváns Google-adatvédelemért látogasson el a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címre.

12. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazáshoz

Ezen a webhelyen az Adatkezelő beépítette a YouTube-komponenst. A YouTube olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videofeltöltők számára, hogy videoklipeket töltsenek fel ingyen, és más felhasználók szabadon megtekinthetik, értékelhetik és kommentelhetik. A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét, így teljes hozzáférést biztosíthat teljes filmekhez és tévéműsorokhoz, valamint a felhasználók által az internetes portálon létrehozott zenei videókhoz és videókhoz.

A YouTube komponens üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Amerikai Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok leányvállalata.

Minden alkalommal, amikor az érintett személy megnyitja az Adatkezelő BENEO webhelyét melyen YouTube-komponens (YouTube videó) lett beágyazza, az érintettek információs rendszerének böngészője átveszi a YouTube mappát. További információ a YouTube-ról: https://www.youtube.com/yt/about/en/. E technikai folyamat során a YouTube és a Google betekintést nyert, hogy az érintett személy az Adatkezelő mely aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett személy bejelentkezett a YouTube-ra, a YouTube felismeri a YouTube-videót tartalmazó webhelyhívást az Adatkezelő weboldalán. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett YouTube-fiókjához rendel.

A YouTube adatvédelmi feltételei a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen elérhetőek, amelyek a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására szolgálnak.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazáshoz

Ezen a weboldalon az Adatkezelő Facebook komponenst alkalmazott. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat olyan hely, olyan online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek virtuális térben. A szociális háló platformként szolgálhat a nézetek és a tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti információk nyújtását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy privát profilokat készítsenek, fényképeket töltsenek fel és barátságkérésekkel kommunikáljanak.

A Facebook komponens üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok. Amennyiben az érintett az USA illetve Kanadán kívül tartózkodik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Minden alkalommal, amikor az érintett személy megnyitja a BENEO egyik weboldalt, amelyet a BENEO működtet, és magában foglalja a Facebookot (Facebook plug-in), a személy információs rendszerének böngészője automatikusan lekéri a Facebook mappájának letöltését a Facebook komponensen keresztül. Az összes Facebook-kiegészítő áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. E technikai folyamat során a Facebook információt kap, hogy az érintett személy az Adatkezelő mely konkrét aloldalát jelenítette meg.

Ha az érintett személy egyidejűleg bejelentkezett a Facebookon, a Facebook információt kap, hogy az érintett személy az Adatkezelő mely aloldalát látogatta meg. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és a Facebook érintett Facebook-fiókjához kapcsolja. Ha az érintett személy a BENEO weboldalába beágyazott Facebook Like gombra kattint vagy ha az érintett személy kommentet ír, akkor a Facebook ezeket az információkat a Facebookon levő személy személyes fiókjával és az ott lévő személyi adatokkal pározza.

A Facebook mindig információt kap a Facebook-komponensről a BENEO weboldalán való megtekintésekor, amikor az érintett személy egyszerre jelentkezett be a Facebookon a BENEO weboldala előhívása idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az érintett személy rákattint a Facebook összetevőre vagy sem. Ha a Facebook információk ilyen átruházása nem kívánatos az érintett személy számára, megakadályozhatja oly módon, hogy kijelentkezik a Facebook-fiókjából, mielőtt megnyitja a BENEO webhelyét.

A Facebook által közzétett adatvédelmi nyilatkozat a https://facebook.com/about/privacy/ címen érhető el. Tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebookon keresztül. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook beállítási lehetőségei hogyan védik az érintett személy személyes adatait. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre a Facebook adatforgalmának megszüntetésére. Ezeket az alkalmazásokat a felhasználók használhatják a Facebookadatok eltávolítására.

14. Személyes adatai védelmével kapcsolatos jogai és kötelességei

Személyes adataival kapcsolatosan Ön jogosult bármikor visszavonni azok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, továbbá kérheti személyes adatai kijavítását vagy kiegészítését, joga van a feldolgozásuk korlátozását kérni, kifogást vagy panaszt emelhet személyes adati feldolgozásával szemben, joga van hozzáférni a személyes adataihoz, joga van a személyes adatai átadását kérni, jogosult tájékoztatást kapni személyes adatai védelméről, és bizonyos körülmények teljesülése esetén joga van egyes Önnel kapcsolatos személyes adatainak a törlését is kérni (azaz joga van kérni az „elfelejtését”).

Az itt említett jogait az alábbi módon érvényesítheti az Adatkezelővel szemben:

a)    írásban levél formályában az 1. pontban megadott címre.
b)    emailen kereszt
ül az i[email protected] címre.
c)    telefonon ezen a számon: (1) 550 7649.
d).   az oldalunkon található kapcsolati űrlapon keresztül.

Kérheti személyes adatai törlését is (a törlés ugyanakkor nem érinti az olyan dokumentumokon szereplő adatokat, amelyeket törvényből eredően meg kell őriznünk (pl. számlák vagy jóváírások). Amennyiben a személyes adataira jogi érdekeink meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez lesz szükségünk, kérése elutasításra kerülhet (pl. ha az Ön esetében rendezetlen hátralékot tartunk nyilván, vagy panaszkezelési eljárás van folyamatban).

A fenti esetek kivételével Ön a következő esetekben jogosult személyes adatai törlésére:

 • A személyes adatok többé nem szükségesek a feldolgozás céljához.

 • Ön visszavonta a feldolgozásuk alapjául szolgáló hozzájárulását, és a feldolgozásukat semmilyen további jogalap nem támasztja alá.

 • Ön kifogást emelt a személyes adatai feldolgozásával szemben, és úgy véli, hogy a kifogás elbírálása során kiderül, hogy az adott konkrét esetben az Ön érdeke túlsúlyba kerül cégünk szóban forgó személyes adatok feldolgozására irányuló érdekeivel szemben.

 • A személyes adatok feldolgozására törvénybe ütköző módon kerül sor.

 • A törlési kötelezettség különleges jogszabályból következik.

 • 16 éven aluli személyek adatairól van szó

Amennyiben (a) tagadja személyes adatai pontosságát, (b) a személyes adatai jogellenesen kerültek feldolgozásra, (c) nekünk már nincs szükségünk személyes adatai feldolgozására, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igényei meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelmére, illetve amennyiben Ön (d) az előző pont értelmében kifogást emelt, joga van arra, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.

Ebben az esetben a személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával dolgozhatjuk fel (kivéve a tárgyi személyes adatok tárolását vagy biztonsági másolatait).

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, joga van panasszal az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Örömmel vennénk azonban, ha a hibáinkkal kapcsolatosan először velünk egyeztetne. Az ebben a pontban megadott módon vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk a panasz megoldásában.

A Jelen Adatvédelmi Szabályzat, és annak részei 2018. május 25-től érvényesek és hatályosak.

© 2010 – 2023 Beneo, s.r.o.